Khách hàng tích điểm như thế nào?

  • Khách hàng có 2 cách điểm tích điểm: nhắn tin SMS theo cú pháp hoặc thực hiện trên website https://quatang.hungvietpharma.com/

  • Khi tích điểm thành công, khách hàng sẽ có mã số để đăng nhập vào hệ thống, nhằm chủ động đổi quà và quản lý thông tin.

Last updated