Quản lý Xuất kho

  1. Thêm mới Phiếu xuất kho

  • Bước 1: Tại menu Chọn “Xuất kho” → “Danh sách phiếu xuất kho” → “Thêm mới”

  • Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin và nhấn “TIẾP TỤC”

+ Loại khách hàng chọn: "Đối tác"

+ Mã PO là bắt buộc

+ Số lượng là số lượng sản phẩm xuất cho đại lý.

  • Bước 3: Nhập Serial sản phẩm hoặc quét mã vạch để xuất kho cho đại lý

  • Bước 4: Sau khi cập nhật thành công thì “Lưu” lại. Hệ thống sẽ cập nhật danh sách phiếu xuất kho.

Nhập đầy đủ thông tin vào Form tra cứu và tiến hành tra cứu Phiếu xuất kho

  1. Cho phép cập nhật lại Phiếu xuất kho (Vấn đề gặp phải khi đại lý trả hàng)

  • Bước 1: Vào danh sách “Phiếu xuất kho”. Chọn Phiếu xuất → Chọn “Cập nhật”

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị Thông tin phiếu xuất kho.

+ Xóa các sản phẩm trong phiếu xuất

+ Cập nhật lại số lượng xuất

+Nhấn “LƯU”

  • Bước 3: Sau khi lưu thì Danh sách sản phẩm sẽ cập nhật lại Ngày xuất và Đại lý xuất

Last updated