Thiết kế mẫu tem

Việc thiết kế mẫu tem bảo hành điện tử đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng thông tin quan trọng được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác

Bố cục tem cơ bản:

Xác định Thông Tin Cơ Bản:

  • Logo và Tên Công Ty: Đặt logo và tên công ty một cách nổi bật và dễ nhìn.

  • Số điện thoại và Địa chỉ: Cung cấp thông tin liên lạc cơ bản.

  • Mã vạch hoặc QR Code: Nếu có, thêm mã vạch hoặc mã QR để dễ dàng theo dõi thông tin.

Thiết Kế Mẫu:

  • Màu Sắc: Chọn màu sắc phù hợp với hình ảnh thương hiệu của bạn.

  • Hình Ảnh: Nếu có sản phẩm cụ thể, thêm hình ảnh để làm cho tem trở nên sinh động hơn.

  • Font Chữ: Sử dụng font chữ dễ đọc, chọn kích thước và màu sắc phù hợp.

Mã Sản Phẩm và Số Serial:

  • Mã Sản Phẩm: Đặt mã sản phẩm một cách rõ ràng để dễ dàng nhận biết.

  • Số Serial: Nếu có, thêm số serial để theo dõi sản phẩm cụ thể.

Kích Thước và Hình Dáng:

  • Kích Thước: Xác định kích thước phù hợp với sản phẩm và không quá lớn hoặc quá nhỏ.

  • Hình Dáng: Chọn hình dáng tem phù hợp với sản phẩm và không làm mất đi tính thẩm mỹ.

Lưu ý: Nhà in rất khó tính nên hãy lấy thông tin chính xác mới gửi cho họ thiết kế.

Last updated