Đăng ký Zalo OA

Đây là bước đầu tiên để tạo ra tên Zalo OA cho doanh nghiệp. Có thể đăng ký tên Zalo OA theo nhiều hướng khác nhau (ví dụ như cá nhân hoặc công ty) tùy theo cách thức sử dụng.

Last updated